BHV basis opleiding NIBHV
De opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Onze opleidingen

BHV basisopleiding NIBHV

Wat zijn bedrijfshulpverleners?

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Basis BHV opleiding - NIBHV

De opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om een beginnende brand te beperken, een ontruiming te begeleiden en eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies.

De opleiding

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit de onderdelen:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
  • Spoedeisende Eerste Hulp;
  • Brandbestrijding;
  • Ontruiming.

1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp, spoedeisende Eerste Hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering.
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden.
In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

2. Brandbestrijding en Ontruiming
In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Opleidingsduur

De opleiding duurt zestien uur, verdeeld over 2 dagen van 8 uur. Waarbij een dag Brandbestrijding en Ontruiming en één dag Eerste hulp.

Opleidingsaanbod

Offerte aanvragen

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Aantal personen:
Opleiding:
Opmerkingen:
 

*

Controle:*

* Neem de tekscode over in dit witte vak (spamfilter).