Kleine blusmiddelen NIBHV
De cursus kleine blusmiddelen is bedoeld voor alle personen die in een huis of bedrijf met een brand kunnen worden geconfronteerd.

Onze opleidingen

Kleine blusmiddelen NIBHV

Doelgroep

De cursus kleine blusmiddelen is bedoeld voor alle personen die in een huis of bedrijf met een brand kunnen worden geconfronteerd. Centraal staan de manieren waarop een niet-deskundig persoon, met kleine blusmiddelen een brand kan blussen. De cursus is praktisch van aard. Tijdens de cursus leren cursisten kleine blusmiddelen gebruiken.

Doelstelling

In de cursus kleine blusmiddelen komen allereerst de regels aan de orde die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand; wat is brand, hoe ontstaat het en hoe is het te blussen. Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

Het praktijk gedeelte zal bestaan uit het blussen met verschillende blusmiddelen zoals; water, schuim, koolzuursneeuw (CO2), blusdeken en onder voorbehoud met poeder.

Toelatingseisen

Iedereen kan deze cursus volgen.

Opleidingsduur

3 uur.

Examen

Het examen voor kleine blusmiddelen bestaat uit het op de juiste wijze uitvoeren van een aantal praktijkhandelingen. Een een theorie examen met een aantal meerkeuzen vragen. Bij een voldoende beoordeling van de praktijkhandelingen en een voldoende voor de theorie toets ontvangt de kandidaat een certificaat.

Opleidingsaanbod

Offerte aanvragen

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Aantal personen:
Opleiding:
Opmerkingen:
 

*

Controle:*

* Neem de tekscode over in dit witte vak (spamfilter).